CONVENIO CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES 2022

O Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia, D. Román Rodríguez González, e a Presidenta da Fundación Fernando Blanco de Lema, Dª Chelo Trillo Lago, asinaron, para este ano 2022, un convenio de colaboración que regula unha subvención nominativa para os gastos de xestión (persoaL e mantemento) do Museo Fernando […]