OBXECTIVOS

Os obxectios fundamentais que se buscan co Museo Fernando Blanco son:
A conservación do patrimonio histórico da Fundación;
A súa difusión e coñecemento, fundamentalmente no ámbito escolar;
A utilización didáctica dos seus fondos, priorizando sempre a integridade dos mesmos; 
A proxección da vila de Cee como herdeira dun pasado educativo único en Galicia, como pioneira na labor de aproveitamento integral do seu patrimonio histórico e, consecuentemente, como centro de dinamización cultural da comarca.