PROGRAMA MUSEOGRÁFICO

O 11 de agosto do ano 2001 abriu as súas portas por primeira vez ao público, o Museo-Colección da Fundación Fernando Blanco de Lema, situado no número 25 da Praza da Constitución da vila de Cee.
Como sede do Museo elixiuse o edificio da antiga Escola de Nenas, levantado pola Fundación Fernando Blanco de Lema sobre o solar da vella casa do mecenas. Disponse así dunha sede amplamente ligada á Fundación, nun edificio histórico, de arquitectura noble e singular, rehabilitado específicamente para sede do Museo, e localizado no centro da vila, con gran accesibilidade.
Dende un primeiro momento plantexouse a creación dun Museo que permita dar a coñecer e utilizar didácticamente o patrimonio histórico-científico formado polo instrumental científico e o material didáctico das antigas cátedras, laboratorio e gabinetes do vello Instituto-Escola de Cee, creado pola Fundación Fernando Blanco de Lema a finais do século XIX.
Xunto a este material, o máis numeroso e que conforma unha unidade diferenciada, o Museo complétase co material didáctico doutras materias incorporadas ao currículo do centro ó longo da súa historia, coa documentación histórico-educativa do Colexio, e cos fondos pictórico e artísticos da Fundación.
O Museo conta con dúas plantas dedicadas, case por enteiro, á exposición de fondos.
A planta baixa conta cunha sala de exposicións de 142,30 metros cadrados, coa que se pretende achegar ós visitantes unha visión histórica da Fundación, do labor desenvolvido e do carácter interdisciplinar e innovador das súas actividades educativas.
Nesta sala sitúanse os fondos artísticos que requiren especiais condicións de conservación e mantemento (cadros), xunto cos contidos educativos de maior incidencia social na vila, coma a música, o debuxo ou os coñecementos relacionados coa agricultura.
O primeiro andar, formado por unha única sala expositiva de 200,20 metros cadrados, resérvase para a realización de exposicións temporais. Cando non está programada ningunha exposición temporal, o espazo resérvase para o que, con diferenza, constitúe o máis armónico e numeroso fondo patrimonial: a colección de instrumental científico e material didáctico das catedras de física, química e historia natural.
Polo acordo do Consello da Xunta do 9 de xuño de 2005, o Museo foi recoñecido coma Colección Visitable de caracter científico-técnico e artístico.