46cf822341977429f0ebbbae2bb680b5

COLABORACIÓNS PRENSA

Numerosas son as colaboracións da Fundación Fernando Blanco con distintos medios de comunicación e revistas co fin de dar a coñecer a figura do fundador, do labor educativo, cultural e social da entidade ao longo de máis dun século de vida, e da riqueza do patrimonio que atesoura.

en_construccion