CONVENIO CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES 2024

Covenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Fundación Fernando Blanco de Lema. Este convenio regula unha subvención nominativa para obras de conservación e mantemento do Museo Fernando Blanco de Cee durante o ano 2024.

Podes consultar o convenio no seguinte enlace:

CONVENIO CONSELLERÍA CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES 2024