INICIO

“Tede sempre na vosa memoria a un varón tan benéfico como D. Fernando Blanco de Lema, a quén sodes debedores de tantos beneficios como vos proporciomou, legándovos unha fortuna que ben puido destinar a outros fins moi distintos, de non haber no seu corazón un amor tan profundo hacia vós”.

Discurso inaugural do Colexio-Instituto da Fundación Fernando Blanco de Lema. 1886