CONVENIO CONCELLO DE CEE 2022

A Alcaldesa de Cee, Dª. Margarita Lamela Louzán, e a Presidenta da Fundación Fernando Blanco de Lema, Dª Chelo Trillo Lago, asinaron, para este ano 2022, un convenio de colaboración que regula unha subvención nominativa para os gastos de funcionamento (persoaL e mantemento) do Museo Fernando Blanco de Cee.

Podes consultar o convenio no seguinte enlace:

CONVENIO CONCELLO DE CEE 2022