CONVENIO CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES 2023

O Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia, D. Román Rodríguez González, e a Presidenta da Fundación Fernando Blanco de Lema, Dª Chelo Trillo Lago, asinaron, para este ano 2023, un convenio de colaboración que regula unha subvención nominativa para os gastos de xestión (persoaL e mantemento) do Museo Fernando […]