Arquivo da categoría: Galego

DSC_0003

PREMIOS ACADÉMICOS 2016-2017

Fermosa e motiva mañá de venres (20 de outubro) a desenvolvida no salón de actos do IES Fernando Blanco, con motivo da entrega dos VI Premios Académicos “Fernando Blanco” correspondentes ao curso 2016-2017, os cales están organizados conxuntamente pola Fundación Fernando Blanco de Lema (patrocinada por FerroAtlántica e polo Concello de Cee) e o IES Fernando Blanco de Cee, e que contan coa colaboración da Deputación da Coruña e de varias firmas comerciais (Estación de Servizo Bazarra, Abanca, Grupo Santitel, Centro Comercial Finisterrae, Roberto G. Rigaut S.L., Compucee, Fersi Papelería, Ler Librerías, Aurora Sport, Cabo Sport, Seguros Costa da Morte e Parques e Xardíns Manuel García).

Con estes Premios Académicos, tanto a Fundación como o Instituto ceense, tratan, por un lado de recoñecer o esforzo, traballo, dedicación e aptitudes dos alumnos e alumnas, así como, ao mesmo tempo, recuperar una tradición histórica da Fundación Fernando Blanco, posto que no Capítulo XV do Regulamento do Colexio-Instituto, publicado en 1886, establecíase que en cada materia impartida no centro, outorgaríase un premio extraordinario, un premio ordinario e unha mención honorífica por cada 20 alumnos/as. Ademáis, sinalábase nese mesmo Capítulo, que para poder optar a eles, era condición indispensable que os alumnos/as que o solicitasen obtiveran a calificación de sobresaínte nos exames ordinarios. Para elo, constituíase un tribunal composto de tres profesores que eran os encargados de decidir que alumnos/as eran merecedores das recompensas académicas.

Os Premios Académicos “Fernando Blanco” están destinadas a agasallar aos mellores expedientes académicos de distintos cursos impartidos no centenario instituto ceense.

As notas dos premiados/as desta edición oscilaron entre o 8,50 e o 9,64. De feito, era requisito imprescindible para optar a ditos Premios, ter tódalas asignaturas aprobadas en xuño, cunha nota media mínima de 8,5, así como matricularse no curso seguinte no IES Fernando Blanco de Cee.

Cada un dos Premios está valorado en 500 € (220 € en metálico e 280 € en vales de compra doados polos establecementos colaboradores).

Os premiados nesta quinta edición dos Premios Académicos “Fernando Blanco” foron:

  • ANA BLANCO LAGO (3º ESO)
  • CARMEN RAMÓN fERNÁNDEZ (1º BACHARELATO)
  • ELISA LEMA GÓMEZ (1º BACHARELATO)
  • LUCAS TRILLO MARCOTE (1º CICLO MEDIO – ELECTROMECÁNICA)
  • Mª PILAR MOUZO DOMÍNGUEZ (1º CICLO SUPERIOR – ADMINISTRACIÓN E FINANZAS)

    Alumnado premiado VI Premios Académicos Fernando Blanco Curso 2016-2017

    Alumnado premiado VI Premios Académicos Fernando Blanco Curso 2016-2017

locomotora sistema crampton - copia

TESOUROS

Nesta sección denominada “Tesouros” amosamos unha selección de pezas do rico patrimonio que se conserva no Museo da Fundación Fernando Blanco, patrimonio que funde maioritariamente as súas raíces a finais do século XIX, pouco despois da inauguración do Colexio-Instituto no 1886.
Todos os fondos teñen un nexo de unión: a nostalxia e a lembranza dun centro innovador e pioneiro en materia educativa e cultural, así como tamén a añoranza dunha institución que marcaría o devir de Cee e da comarca.
A mellor forma de coñecelos, sen dúbida, é acercándote polo noso museo onde estaremos encantados de recibir a túa visita.

MONUMENTO

O 13 de outubro de 1973 inaugurouse, na entrada principal do IES Fernando Blanco, o monumento adicado a lembrala figura do filántropo ceense.
A iniciativa correu a cargo da Comisión Xestora Pro-Monumento a D. Fernando Blanco de Lema, presidida por D. Juan Sánchez García, e na cal participaron persoas dos distintos estamentos sociais e culturais de Cee e bisbarra.
Esta Comisión Xestora fixo chegar ao Padroado da Fundación, nese momento formado por D. José Sánchez García, D. Antonino Castro García e D. José Luís Fernández Mosquera, a súa idea, a cal recibiu o visto bo por parte do citado padroado.
Citando textualmente as palabras de D. Juan Sánchez García, o motivo que os impulsou a levar adiante esta proposta foi “erigir a D. Fernando Blanco de Lema un monumento que, a tenor de su obra trascendente, sea el exponente visible del agradecimiento, cariño y respeto por un hombre que, elevándose de la nada con tesón, supo en su momento álgido, ofrecer generosamente a su pueblo el cuantioso fruto de su trabajo, haciendo a esta villa depositaria y dueña de un legado material y cultural que la honra y valora, no sólo a nivel comarcal, sinó en todo el ámbito regional”.
Despóis dunha ardua selección de proxectos, con unánime coincidencia de criterios, resultou elixida a proposta do afamado escultor nicrariense, Andrés Barbazán Ferreira.
O conxunto monumental está constituído por un esbelto pedestal en forma de prisma cuadrangular engarzado a un tronco de cono invertido, con amplo basamento, sobre o que van colocadas dúas parellas de figuras alegóricas, esculpidas en granito gris. Sobre o pedestal, de corpo enteiro, a prócer figura de D. Fernando Blanco, en fundición de bronce, reproducción fiel do famoso cadro de Federico de Madrazo que se atopa exposto no Museo. Na parte inferior do monumento pode lerse unha placa coa inscrición: “A Don Fernando. Promotor de la enseñanza. Eterna gratitud. Octubre 1973”.
Para levar adiante esta iniciativa e as obras de acondicionamento e reestructuración da antiga entrada do Instituto, contouse con fondos logrados por pública suscrición e, coa axuda incondicional dos organismos afectos: Concello, Obras Públicas e Ministerio de Educación e Ciencia.

19 SEPIA

XARDÍN BOTÁNICO

Na actualidade, rebasado claramente o século da súa creación, con mínima documentación dispoñible para poder certificar a autoría do proxecto xardinístico (presumiblemente foi obra do arquitecto José María Aguilar, o mesmo arquitecto encargado dos dous edificios da Fundación), é de supoñer, como punto de partida, que o xardín se construíse ao finalizar a edificación do Colexio (1886), e que, polo tanto, este sexa o momento da incorporación do catálogo florístico compoñente da plantación orixinal, do que perviven algúns exemplares.
O certo é que estamos perante un espazo de pequenas dimensións e sinxela traza, de estilo ecléctico, que combina, nos seus diferentes compartimentos, a xeometría co paisaxismo, tendo a súa faceta máis reseñable na flora que alberga, caracterizada pola súa diversidade e monumentalidade.
Con fins descritivos, o xardín pode ser estructurado en dous compartimentos: xardín antigo e pradeira arborada.
O xardín antigo desenvólvese en torno ao edificio escolar, constando de partes diferentes: unha xeométrica, encaixada entre a fachada principal e a reixa de pechamento, composta de dúas metades de igual deseño e disposición simétrica, ao longo da avenida de entrada; e outra paisaxista, constituída por unha terraza e un talude, con cuberta de pradeira.
A pradeira arborada, de recente creación, consta de dúas zonas, separadas por un carreiro de paso: a superior, de menor dimensionalidade territorial e importancia florística; e a inferior, máis grande, cunha plantación vexetal multiespecífica en disposición reticulada.
Como remate, ademáis da personalidade que emana do inventario florístico, convén ter presentes os atributos que aporta o mundo da pedra, que contribúen á valoración da entidade do xardín: un edificio palaciano, construcción que actúa coma elemento ordenador; a reixa e a muralla, estructuras delimitantes; a casa do bedel, destinada ao personal de servizo e vixiancia; e as novas instalacións educativas, o caseto da caldeira da calefacción, o queimadeiro, a pérgoa-alpendre e a fonte-bebedoiro, pezas de menor dignidade fabricacional, non pertencentes ao proxecto inicial, a posterior incorporación das cales, para satisfacción de novas necesidades, produciu as conseguintes modificacións, pero que a fin de contas, forman parte do xardín actual.

Escola das Nenas da Fundación Fernando Blanco de Cee

OBXECTIVOS

O 11 de agosto do ano 2001 abriu as súas portas por primeira vez ao público, o Museo-Colección da Fundación Fernando Blanco de Lema, situado no número 25 da Praza da Constitución da vila de Cee.
Como sede do Museo elixiuse o edificio da antiga Escola de Nenas, levantado pola Fundación Fernando Blanco de Lema sobre o solar da vella casa do mecenas. Disponse así dunha sede amplamente ligada á Fundación, nun edificio histórico, de arquitectura noble e singular, rehabilitado específicamente para sede do Museo, e localizado no centro da vila, con gran accesibilidade.
Dende un primeiro momento plantexouse a creación dun Museo que permita dar a coñecer e utilizar didácticamente o patrimonio histórico-científico formado polo instrumental científico e o material didáctico das antigas cátedras, laboratorio e gabinetes do vello Instituto-Escola de Cee, creado pola Fundación Fernando Blanco de Lema a finais do século XIX.
Xunto a este material, o máis numeroso e que conforma unha unidade diferenciada, o Museo complétase co material didáctico doutras materias incorporadas ao currículo do centro ó longo da súa historia, coa documentación histórico-educativa do Colexio, e cos fondos pictórico e artísticos da Fundación.
Os obxectivos fundamentais que se buscan son: a conservación do patrimonio histórico da Fundación; a súa difusión e coñecemento, fundamentalmente no ámbito escolar; a utilización didáctica dos seus fondos, priorizando sempre a integridade dos seus materiais; a proxección da vila de Cee como herdeira dn pasado educativo único en Galicia, como pioneira na labor de aproveitamento integral do seu patrimonio histórico e, consecuentemente, como centro de dinamización cultural da comarca.
O Museo conta con dúas plantas adicadas, case por enteiro, á exposición de fondos.
A planta baixa conta cunha sala de exposicións de 142,30 metros cadrados, coa que se pretende achegar ós visitantes unha visión histórica da Fundación, do labor desenvolvido e do carácter interdisciplinar e innovador das súas actividades educativas.
Nesta sala sitúanse os fondos artísticos que requiren especiais condicións de conservación e mantemento (cadros), xunto cos contidos educativos de maior incidencia social na vila, coma a música, o debuxo ou os coñecementos relacionados coa agricultura.
O primeiro andar, formado por unha única sala expositiva de 200,20 metros cadrados, resérvase para a realización de exposicións temporais. Cando non está programada ningunha exposición temporal, o espazo resérvase para o que, con diferenza, constitúe o máis armónico e numeroso fondo patrimonial: a colección de instrumental científico e material didáctico das catedras de física, química e historia natural.
Polo acordo do Consello da Xunta do 9 de xuño de 2005, o Museo foi recoñecido coma Colección Visitable de caracter científico-técnico e artístico.