“Nunha pequena ou gran cidade, un gran teatro é un signo visible de cultura” (Laurence Olivier). Alumnado das Escolas da Fundación Fernando Blanco de Cee participantes na primeira obra de teatro realizada no Instituto. Ano 1907.

"Nunha pequena ou gran cidade, un gran teatro é un signo visible de cultura" (Laurence Olivier). Alumnado das Escolas da Fundación Fernando Blanco de Cee participantes na primeira obra de teatro realizada no Instituto. Ano 1907.