“Nunha pequena ou gran cidade, un gran teatro é un signo visible de cultura” (Laurence Olivier). Alumnado das Escolas da Fundación Fernando Blanco de Cee participantes na primeira obra de teatro realizada no Instituto. Ano 1907.