«As armas requiren espírito como as letras» (MIguel de Cervantes). Revólver sistema Lefaucheux do armeiro Inocencio Ortiz de Zárate (Eibar) con caixa de cartuchos calibre 12 mm da Unión Española de Explosivos. Finais século XIX.